Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Posts with #مشتری مداری

چگونه فرهنگ مشتری مداری را در سازمان‌مان ایجاد کنیم؟

September 2 2017, 04:01am

Posted by nader amiri

در بازار رقابتی امروز، بیشتر سازمان ها و شرکت ها تلاش می کنند، فعالیت های خود را بر رضایت مشتری متمرکز کنند و تقریبا همه ی آنها به خوبی از اهمیت مشتری مداری آگاه اند، اما متأسفانه تعداد کمی از این شرکت ها در این زمینه موفق می شوند. شرکت هایی که می خواهند...

Read more